Pumau Whanau 2018-11-20T14:20:24+13:00

Pumau Whanau

Teena taatou te whaanau, nau mai ki te Whaanau o Puumau

Ko Taupiri te maunga
Ko Waikato te awa
Ko Potatau Te Wherowhero te tangata
He Piko He Taniwha
He Piko He Taniwha
Waikato Taniwharau

This term we have focussed on relating specific concepts of the marae, to our own marae – Puumau Whaanau. We would like to create a classroom environment that reflects the values, concepts and practices of the marae.

The students of Pumau Whaanau have chosen Manaakitanga, Aroha, Powhiri, Turangawaewae and Whanaungatanga. Our goals are to emulate these values, concepts and practices into our everyday classroom and school life.